ราคาค่าบริการตรวจสอบป้าย

ราคาค่าบริการตรวจสอบป้าย เพื่อเป็นแนวทางสำหรับท่านเจ้าของป้ายในการพิจรณาเลือกและว่าจ้างผู้ตรวจสอบอาคารเพื่อให้มีการตนวจสอบป้ายของตนเอง

ขนาดพื้นที่ ไม่เกิน    25  ตารางเมตร   ราคา   5,000-9,000   บาท

ขนาดพื้นที่ ไม่เกิน    50  ตารางเมตร   ราคา 10,000-20,000 บาท

ขนาดพื้นที่ ไม่เกิน  150  ตารางเมตร   ราคา 25,000-50,000 บาท

ขนาดพื้นที่ เกิน      150  ตารางเมตร   ราคาตกลงกัน

ราคาดังกล่าวเป็นเพียงราคาที่เป็นแนวทางในการพิจารณาเท่านั้น ทั้งนี้ราคาที่ตกลงกันอาจสูงหรือต่ำกว่าก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นกับข้อตกลงกันระหว่างเจ้าของอาคารและผู้ตรวจสอบอาคาร

 


Visitors: 37,295